Nové Vysočany jsou rozvíjející se částí městské čtvrti Praha 9 Vysočany. Z bývalé průmyslové zóny lemované ulicemi Kolbenova, Freyova, Poděbradská a Kbelská, vznikne atraktivní a moderní místo pro život, podnikání i odpočinek...


 

Park Rokytka

Park Rokytka - unikátní zelený pás s vodním tokem procházejícím napříč celým územím. Hl. město Praha využilo možnosti připravit Park jako první ze stavebních počinů v rámci celého Rozvojového území a udat tak celému území významnou dominantu a ráz.

Park Rokytka předpokládá vytvoření centrální zelené plochy, která plynule propojí jednotlivé developmenty ostatních developerů v lokalitě. Park Rokytka by měl nabídnout širokou paletu služeb počínaje cyklostezkou a bruslařskou dráhou, joggingovou stezkou podél koryta říčky až po vycházkový park.

zájmové území
zeleň nelesní
parky a parkově upravené plochy
lesní porosty
louky, pastviny
sady, zahrady
vodní plocha
lokální městská centra stávající
lokální městská centra navržená
infobox
nadřazená dopravní síť
trasa metra
stanice metra
stanice MHD tramvaj
vyhlídka
vertikální komunikace
hlavní cyklostezka s in-line
pouze cyklostezka
pouze in-line
vedlejší cyklostezka
cyklostezky navazující
cyklostezky plánované
cyklostezky - možnost protažení k metru
pěší promenáda
pěší stezky a chodníky
most
tunel
visutá dráha
jezdecká trasa
hlavní příčné vazby

 
Veškeré informace na webových stránkách www.novevysocany.cz, včetně vizualizací a odkazů, mají pouze informativní charakter a podléhají změnám.